Νέος Κτηνίατρος

Πηγή: Σύλλογος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας Θράκης

Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου

‘Aδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων μικρών ζώων

(Ν. 3170/ 2003 ΦΕΚ Α 191, Ν. 604/1977 ΦΕΚ Α΄ 63, Π.Δ. 463/1978 ΦΕΚ Α 96)
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία υποδεικνύεται κτηνίατρος ως επιστημονικός υπεύθυνος.
2. Αντίγραφο Πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής.
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής Κτηνιατρικού Συλλόγου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100 υπογεγραμμένο από μηχανικό.
6. Έκθεση περιγραφής του εξοπλισμού του ιατρείου.
7. Τέσσερα (4) βιβλία αριθμημένα ( άρθρου 7 του Π.Δ. 463/78), προκειμένου να θεωρηθούν από την αρμόδια Κτην/κή αρχή που χορηγεί την άδεια.
8. Εάν υπάρχει ακτινολογικό , πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού μηχανήματος που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Απαραίτητη η επιτόπια επιθεώρηση από Τριμελή Επιτροπή.
Αδεια Κτηνιατρείου
Προϋποθέσεις


Τα κτηνιατρεία μικρών ζώων ιδρύονται και λειτουργούν σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Κτηνιατρεία μικρών ζώων ιδρύονται σε ανεξάρτητο ή συνεχές ανεξάρτητο κτήριο ή σε συγκρότημα κτισμάτων ή σε ισόγειο ή υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο δέον να πληροί τους υγειονομικούς όρους και να διαθέτει απαραιτήτως τους κάτωθι χώρους:
Α. αίθουσα εξετάσεων και επεμβάσεων ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστον
Β. αίθουσα αναμονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστον
Γ. εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερμού ύδατος, εξαερισμού, αφοδευτηρίου θερμού-ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου
Τα κτηνιατρεία μικρών ζώων δέον να είναι :
Α. επανδρωμένα κατ’ ελάχιστον εξ’ ενός κτηνιάτρου ο οποίος δύναται να είναι και ο κάτοχος του κτηνιατρείου και
Β. εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.
Διαδικασία
Ο δικαιούχος προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α. που βρίσκεται η έδρα του Ιατρείου, συμπληρώνει αίτηση και υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 1: Ο υπάλληλος στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α. παραλαμβάνει την αίτηση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά.
Βήμα 2: Με απόφαση Νομάρχη, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο του αιτήματος.
Βήμα 3: Πραγματοποιείται επιτόπιος επιθεώρηση στο Ιατρείο αν τηρεί τους όρους πολεοδομίας, των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπονται, του κανονισμού της πολυκατοικίας και των όρων υγιεινής.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Τα κτηνιατρεία μικρών ζώων ιδρύονται κατ’ αποκλειστικότητα από κτηνιάτρους.

Χάρτης Κτηνιάτρων

Αναζητείστε εύκολα και γρήγορα κτηνίατρο κοντά σας εισάγοντας τη διεύθυνσή σας!

Χάρτης

Θέλετε να γίνετε μέλος;

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Back to top