Δελτίο τύπου 18/05/21

Αθήνα 18.05.2021

Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής

Δελτίο Τύπου

  1. Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ήταν το πρώτο συλλογικό όργανο που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τα προγράμματα ευζωίας αδέσποτων ζώων στην Αττική. Όταν η η Πολιτεία ήταν ανύπαρκτη, ο Σύνδεσμος ήταν εκείνος που πρότεινε τη συνεργασία Κτηνιάτρων και Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο μακρινό 1994 ήταν εκείνος που υλοποίησε πρώτος αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Αθηναίων. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (ο πρώτος Ν.3170/2003 και στη συνέχεια ο Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε μερικώς από τον Ν.4235/2014) στην ουσία περιγράφει αυτά που πρώτος υλοποίησε ο Σύνδεσμος πριν σχεδόν τριάντα χρόνια.

Όταν μία κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει ως «Νέο» κάτι που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες μας βάζει πάντα σε σκέψη και υποψία. Η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην συνομιλήσει με τους κατ ‘εξοχήν ειδικούς, τους Κτηνιάτρους και να αγνοήσει τις θέσεις των Συλλογικών τους Οργάνων (ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΚΣ), των δύο Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών της Χώραςκαι των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπαλλήλων του Κράτους, Κτηνιάτρων, έδειχνε εξ’ αρχής την πορεία της μεθόδευσης. Η ανάγνωση και μελέτη του ν/σ που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει τον ιστορικό και θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης η οποία διαπράττει μέγιστο ατόπημα.

Τονίζουμε ότι υποχρέωση της Πολιτείας και μόνος νομιμοποιητικός λόγος για την ρυθμιστική παρέμβαση της, στις διάφορες μορφές ζωής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται και με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, η οποία είναι απολύτως συναρτώμενη από την καλή μεταχείριση και την ευζωία αυτών, όπως αναγνωρίζεται και επιτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ίδια νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι τα ζώα συντροφιάς που έχουν κηδεμόνα παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία, συνεπώς μπορούν να εξαιρούνται από κανόνες επιτήρησης.

Τέλος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την οποία έχει υπογράψει η Χώρα και έχει καταστεί νόμος του Κράτους, ρητά προβλέπεται ότι «σύλληψη, κράτηση και θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών». Εξ όσων γνωρίζουμε, η Χώρα, εξαιτίας του υψηλότατου επιπέδου των επιστημόνων Κτηνιάτρων, δεν απειλείται άμεσα από κάποια ασθένεια, φορείς της οποίας είναι τα ζώα συντροφιάς, ώστε να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα σύλληψης, στείρωσης και κράτησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν και σε θανάτωση αυτών.

Είναι επίσης σαφές από όλο το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και από τις γενικές αρχές για το σεβασμό κάθε είδους ζωής που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πολιτισμένου κράτους δικαίου, ότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ τα οριζόντια ιατρικά μέτρα κατά της σωματικής ακεραιότητας ολόκληρων πληθυσμών έμβιων όντων, των ζώων συντροφιάς εν προκειμένω, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι κηδεμόνα.

Ίσως θα ήταν σκόπιμο, πριν την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, να είχε επιδιωχθεί να λειτουργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να είχε γίνει πραγματική καταγραφή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς χωρίς κηδεμόνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, αντί να αφήνεται να διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση για τη δημιουργία εντυπώσεων, που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αιτιολογική έκθεση (Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης) που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, έστω κατ’ εκτίμηση, το μέγεθος του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο του!

  1. Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής αντιτίθεται πλήρως στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «ευζωία» των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Περιληπτικά αντιτίθεται:

  1. Στον διαμελισμό των Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στη διανομή των κομματιών τους ανάμεσα στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και στο εντελώς άσχετο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι οι θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Κτηνιάτρους είναι αυτοί που εξαφάνισαν τη Λύσσα και διαφυλάττουν τη Υγεία Ζώων και Ανθρώπων. Η διάσπαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παραβιάζει: α) τη ΛΟΓΙΚΗ, β) τις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, γ) την άρτι εφαρμοζόμενη από 21.4.2021 νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, η οποία θέτει ως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ την εκπροσώπηση κάθε Κράτους Μέλους από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αρμόδια αρχή για ΌΛΑ  τα είδη των ζώων, δ) τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, όπου τονίζεται ο ρόλος των κτηνιατρικών δημόσιων υπηρεσιών και ο δυνητικός και επικουρικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς  και ε) τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ζώων και εκθέτει την Χώρα.
  2. Στην μετατροπή της Υιοθεσίας ενός Αδέσποτου Ζώου σε ανυπέρβλητο γραφειοκρατικό κυκεώνα και στην ιδέα και μόνο του «προσωρινού ιδιοκτήτη». Κάποιος ή είναι ιδιοκτήτης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή δεν είναι. Η έννοια του προσωρινού ιδιοκτήτη θα δημιουργήσει στρατιές από πρώην αδέσποτα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιδιοκτησία του Δήμου ως αδέσποτα, θα χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, θα διαμένουν με τον «φιλόζωο» αλλά δε θα ανήκουν σε κανέναν δίνοντας πεδίο δόξης σε κάθε επιτήδειο να αδειάζει τα ταμεία των Δήμων που είναι ήδη ελλειμματικά μετά από 13 χρόνια συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την οικονομική απαξίωση των κτηνιάτρων.

γ. Στην υποχρεωτική στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η στείρωση είναι ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και μάλιστα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κάθε ιατρική πράξη γίνεται με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του κηδεμόνα του ζώου, αφού εκείνος ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη και τις παρενέργειες της, σταθμίσει όλα τα παραπάνω και συμφωνήσει. Πόσο μάλλον μία χειρουργική πράξη που γίνεται υπό γενική αναισθησία (με όλους τους κινδύνους, που αυτή μπορεί να επιφέρει)και κατά την οποία αφαιρούνται όργανα (ωοθήκες, όρχεις), τα οποία δεν είναι μόνο όργανα αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως αδένες οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες. Όποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο είναι ή απόγονος του Δρ. Μέγκελε ή θαυμαστής του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας του Χόνεκερ ή, το χειρότερο, κάνει ρουσφέτι σε εισαγωγείς που φέρνουν και πωλούν κουτάβια από τα άθλια puppy mills του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Όλοι οι κτηνίατροι γνωρίζουμε ότι τα ημίαιαμα ζώα είναι πιο ανθεκτικά από τα καθαρόαιμα και με λιγότερα προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν για να πριμοδοτηθούν τα καθαρόαιμα.

Επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο την τεράστια πλειοψηφία των εκτροφέων ζώων αποτελούν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ εκτροφείς και προστατεύονται πλήρως από το Νόμο. Στο εν λόγω σ/ν δεν υπάρχει καν η έννοια του ερασιτέχνη εκτροφέα.

δ. Στη χρηματοδότηση με δανεικά και στη μεταφορά των πιστώσεων για την αντιμετώπιση της Λύσσας και της Λεϊσμανίωσης από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από δανεικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ουχί πρωτογενής χρηματοδότηση των Δήμων. Η μεταφορά πιστώσεων για την αντιμετώπιση ΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ όπως η λύσσα και η λεϊσμανίωση αφήνει εκτεθειμένη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  και εκθέτει εκ νέου την Χώρα, η οποία παραβιάζει έτσι εκτός από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και την κοινή λογική.

Είναι το πιο αντιεπιστημονικό και ντροπιαστικό σημείο του σ/ν.

ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Προσθέτει έναν περιττό τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς στον ιδιώτη κτηνίατρο και παράλληλα παραβιάζει τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για την  καταγραφή και καταχώρηση των microchipτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης (Λύσσα, Λεϊσμανίωση κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ποιο το νόημα να γνωρίζει ο καθένας το πότε πέρασε μία ωτίτιδα το οποιοδήποτε ζώο; Μήπως το  επόμενο βήμα είναι να πωληθεί το εν λόγω αρχείο σε φαρμακευτικές ή ασφαλιστικές εταιρείες; Πόσα από τα κτηνιατρεία έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ενημερώνουν νυχθημερόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες; Μήπως τελικά το 70% των κτηνιατρείων περισσεύουν για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κλείσουν;

στ. Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι διάχυτη η προσπάθεια της μεταφοράς χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές - εργολαβικές εταιρείες» και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φραξιών του φιλοζωικού κινήματος. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες φιλοζωικές ομοσπονδίες που είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες έχουν αναδείξει το θέμα και αντιτίθεται έντονα σε αυτό.

Η αρμοδιότητα ανήκει και πρέπει να παραμείνει στο Κράτος, δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο των Αδιαίρετων Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και με τη συνεργασία των Επαγγελματιών Επιστημόνων Κτηνιάτρων. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

  1. Για τους ως άνω λόγους απαιτούμε:

α. Ενιαία Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπως είναι σήμερα

β. Εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και παρεμβάσεις όπου και εάν χρειάζεται μέσα από ΔΙΑΛΟΓΟ και υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και σέβεται τον Πρωταρχικό Ρόλο του Κτηνιάτρου στο ζήτημα και τις εισηγήσεις των ειδικών, των πανεπιστημιακών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

γ. Γενναία πρωτογενή χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου και όχι δανεικά.

δ. Πρόσληψη Κτηνιάτρων σε ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε κάθε Δήμο ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου έτσι ώστε ο Υπεύθυνος του προγράμματος του κάθε Δήμου να είναι Κτηνίατρος, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και ειδικός επιστήμονας.

ε. Ενίσχυση των δομών των Δήμων και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές».

Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τις 20 Μαΐου και καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους Έλληνες Κτηνιάτρους να συμμετάσχουν δυναμικά.

 

Έκ μέρους του ΔΣ του ΣΚΜΖΑ

Η Πρόεδρος του ΔΣ                        

 

Ντίνα  Μπελτέκου

 

Χάρτης Κτηνιάτρων

Αναζητείστε εύκολα και γρήγορα κτηνίατρο κοντά σας εισάγοντας τη διεύθυνσή σας!

Χάρτης

Θέλετε να γίνετε μέλος;

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Back to top