Συνταξιοδότηση

Πηγή: Σύλλογος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας Θράκης

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και δικαιολογητικά 
Νέοι ασφαλισμένοι ( Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993 )
Ν. 1902/90 , Ν. 2084/92 , Ν. 3232/04,Ν.3518/06,Ν.3655/08

Προϋποθέσεις:

1. Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και 15 έτη πραγματικής ασφάλισης.

2. Το όριο ηλικίας των 65 ετών μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 60 με ταυτόχρονη μείωση της σύνταξης κατά τόσα διακοσιοστά όσοι είναι οι μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 65 ετών.

3. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης που προέρχεται από ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων . Ισχύουν οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης ( κάθε άλλος χρόνος πραγματικής ή πλασματικής δεν αναγνωρίζεται ). (Ν. 3232/04).

4. Με ηλικία 65 ετών και 11,5 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2009 που προέρχεται από ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων εφόσον δεν λαμβάνουν και δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλο φορέα . Για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης . Κάθε άλλος χρόνος πραγματικής ή πλασματικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται όπως η στρατιωτική θητεία , χρόνος έμμισθης θέσης κ.λ.π. (Ν. 3232/04).

5. Μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά οι οποίες έχουν χρόνο ασφάλισης 20 ετών δικαιούνται συντάξεως με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας με δυνατότητα μείωσης του ορίου ηλικίας μέχρι τα 50 με παράλληλη μείωση της σύνταξης κατά τόσα διακοσιοστά όσοι είναι οι μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 55 ετών.

6. Μητέρες με τρία τουλάχιστον παιδιά με χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών δικαιούνται σύνταξη με όριο ηλικίας το 65ο έτος μειωμένο κατά τρία έτη για κάθε παιδί και μέχρι του 50ου έτους .Μετά την 1-1-2013 τα τρία έτη για κάθε παιδί γίνονται δύο και το 55ο έτος γίνεται 55ο.

7. Μητέρες ή πατέρες αναπήρων τεκνών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο , ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

8. Οι ασφαλισμένοι που έχουν 15 χρόνια πραγματική ασφάλιση και πάσχουν από α) παραπληγία – τετραπληγία β) τύφλωση γ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου δ) έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ( καρδιά, πνεύμονες , ήπαρ , πάγκρεας ) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή , εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ε) αιμορροφιλία τύπου Α ή Β και στ) οι πάσχοντες από Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που υποβάλλονται σε μετάγγιση ζ) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω η) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας , που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θ) έχουν ακρωτηριασμό στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούνται σύνταξη των 35 ετών χωρίς όριο ηλικίας κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις ( Ν. 612/77 , Ν. 2227/94 άρθρο 16 , Ν. 1902/90 άρθρο 40, Ν. 3075/02 άρθρο 2 , Ν. 3232/04 άρθρο 5,Ν.3518/06 αρθ.61 ).

Δικαιολογητικά:

Τα ίδια με τους παλιούς ασφαλισμένους με επί πλέον:

1. Βεβαίωση των μηνιαίων αποδοχών των πέντε ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη ,επί των οποίων καταβλήθηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών ασφαλιστικές εισφορές.

2. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης για ανήλικα παιδιά ή φοιτητές.

3. Βεβαίωση σπουδών για φοιτητές

Πηγή: http://www.tsay.gr/

Χάρτης Κτηνιάτρων

Αναζητείστε εύκολα και γρήγορα κτηνίατρο κοντά σας εισάγοντας τη διεύθυνσή σας!

Χάρτης

Θέλετε να γίνετε μέλος;

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Back to top